Sociedade Galega de Pastos e Forraxes

Socios

A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes está composta por socios/as:

 • Fundadores: aquelas persoas que subscribiron a acta fundacional.  A SGPF foi fundada por 21 persoas (gandeiros/as, técnicos, investigadores/as e entidades do sector agrogandeiro).
 • Numerarios: aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á subscrición da acta fundacional.
 • Honorarios: aquelas persoas que, a xuízo da Asemblea Xeral, axuden de xeito notable ao desenvolvemento dos fins da asociación.

  Son “Socios de Honra” da SGPF:
  • Julio Ulloa Vence (ano 2017). Funcionario xubilado e impulsor do Programa de implantación de pastos nos mvmc. 
  • David Gomes Crespo  (ano 2017). Investigador e fundador de Fertiprado
  • Juan Piñeiro Andión (ano 2018). Investigador xubilado de Mabegondo
  • José Manuel Pérez Prieto (ano 2018). Gandeiro de A Gudiña


SOCIEDADE GALEGA DE PASTOS E FORRAXES
Fonmiña 2 · C.P. 27.246 · A Pastoriza · Lugo · Galicia · España · Aviso legal / Política de cookies / Protección de datos
Síguenos en